O Nás

09.02.2012 17:38

Jednotka sboru dobrovolných hasičů ve Sloupu v Čechách má v současné době ..... členů . Někteří členové JSDH jsou i ve výjezdové jednotce. 

Výjezdová jednotka je zařazena do JPO3.

Členové JSDH  se podílejí na  akcích pořádaných obcí Sloup v Čechách.

Hasičská zbrojnice byla postavena v roce 1930 a nachází se v centru obce.