Sbor dobrovolných hasičů ve Sloupu v Čechách má v současné době přes 50 členů.  

Jednotka je zařazena do JPO3.

Členové Sboru dobrovolných hasičů se podílejí na akcích pořádaných obcí Sloup v Čechách.

Hasičská zbrojnice byla postavena v roce 1930 a nachází se v centru obce.